Hướng đến kỳ thi Đại Học, các thầy tại “Kênh Luyện Thi” đặt hết kỳ vọng vào nhóm lớp 12(8+) 12(8,5+) với kỳ vọng rằng sẽ nâng các em lên một tầm cao hơn. Rằng 100% học trò theo học các thầy sẽ đạt điểm 8 ; điểm 9 và hơn thế nữa.

DÀNH CHO CÁC EM HỌC SINH ĐANG HỌC LỚP 12:

DÀNH CHO CÁC EM HỌC SINH CHUẨN BỊ LÊN LỚP 12: